Privacy & Cookies

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2020.

Wij, van Duurzaam Netwerk Almelo (hierna: “Ons”; “Wij”) verwerken persoonsgegevens. Dit zijn privacygevoelige gegevens die aan jou, als persoon, gekoppeld kunnen worden. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de privacywetgeving en de cookiewetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij met onze dienstverlening of onze website allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Duurzaam Netwerk Almelo via de gegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens

Om jou als lid van een businessclub of vereniging van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Registratie

Om het Clubee-platform optimaal te kunnen gebruiken vragen wij jou om eenmalig een account aan te maken. Elke keer wanneer je je aanmeldt bij een Clubee-member kan je gebruikmaken van dit account. Zo hoef je maar één keer een account aan te maken. Om dit te bewerkstelligen verwerken wij verschillende soorten gegevens.

Afhankelijk van jouw lidmaatschap bij een businessclub of een vereniging, verwerken wij onder meer jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en jouw rekeningnummer. Verder is het ook mogelijk om een foto aan jouw account toe te voegen en bijvoorbeeld aanvullende informatie. Naast deze persoonsgegevens, verwerken wij ook gegevens over jouw bedrijf als je lid bent van een businessclub.

Voor de registratie verwerken wij dus de volgende gegevens van jou:

 • naam,
 • telefoonnummer,
 • adres,
 • e-mailadres,
 • foto (optioneel),
 • type lidmaatschap,
 • rekeningnummer,
 • en overige aanvullende informatie, zoals opmerkingen, lidmaatschapsdata en bijvoorbeeld een profiel.

Informatie over het gebruik

Hiernaast verzamelen wij ook persoonsgegevens terwijl jij de website/app en/of onze dienst gebruikt. Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over hoe jij Onze dienstverlening gebruikt. Hierbij kan je denken aan een sessiecode van inloggen. Het gaat hierbij dus enkel en alleen om bepaalde codes die wij niet direct tot jou kunnen herleiden.

Automatisch verzamelde informatie

Naast de bovenstaande persoonsgegevens verzamelen wij ook gegevens die automatisch worden opgeslagen. Hierbij moet je denken aan de locatie van bijvoorbeeld jouw computer of jouw mobiel als jij gebruikmaakt van onze website, software en/of dienst. Ook verzamelen wij jouw IP-adres, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van gebruik, informatie over de browserconfiguratie en de cookiegegevens. Hierbij kunnen ook gegevens zitten over het apparaat dat jij gebruikt, zoals het type hardware of de computer.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de bovenstaande persoonsgegevens om jouw lidmaatschap bij een businessclub of een vereniging te ondersteunen. Wij zijn jouw businessclub of een vereniging graag van dienst om de dienstverlening en administratie voor hun leden gemakkelijker te maken. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens enkel verzamelen op basis van twee doeleinden. Allereerst is het mogelijk dat jij ons jouw toestemming geeft om de gegevens te verwerken. Ten tweede zijn wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou te verwerken. Aan de hand van deze persoonsgegevens kunnen wij jou van dienst zijn met onze website/app/software en/of dienst.

Gebaseerd op jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om met jou te communiceren over het gebruik van onze website/app/software en/of dienst, om jou op de hoogte te stellen van updates en om te kunnen reageren op verzoeken van jou als gebruiker.

Indien jij ons toestemming geeft voor een verwerking, dan kan je op elk moment deze toestemming weer intrekken. Als je de app op je apparaat installeert kan je deze op elk moment verwijderen en bewaren wij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat wij daartoe wettelijke verplicht zijn.

Het delen van persoonsgegevens met jouw businessclub of vereniging

Wij bieden het Platform Clubee aan voor leden van businessclubs en verenigingen. Deze businessclubs en verenigingen maken gebruik van onze dienstverlening en alle bijbehorende zaken. Wij onderhouden deze app en website en bieden op verschillende wijzen technische diensten aan voor het gebruik van het Platform. Bijvoorbeeld een beheersomgeving waarin de organisatie die ons inschakelt gebruikers kan inzien, maar bijvoorbeeld ook nieuwsberichten kan plaatsen. In bepaalde gevallen zijn wij als IT-dienstverlener niet de (eind)verantwoordelijke voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom maken wij goede en passende afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een overeenkomst.

Zoals wij eerder in deze privacyverklaring hebben uitgelegd verwerken wij een deel van jouw gegevens voor onze eigen doeleinden, zodat je een account bij Ons platform kan aanmaken. Omdat wij deze gegevens ook delen met jouw businessclub of verenging maken wij altijd goede afspraken in de vorm van een overeenkomst. Hierin leggen wij vast welke gegevens wij verwerken en welke gegevens de businessclubs en verenigingen verwerken. Daarnaast stellen wij vast op welke wijze wij deze gegevensverwerking beschermen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • de verstrekking nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij geven jouw persoonsgegevens ook door als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het behoud van Onze website/app/software en/of dienst. Te denken aan gevallen waarbij wij een vermoeden hebben van schendingen van onze voorwaarden of andere illegale activiteiten. Ook kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten doorgeven in verband met een fusie, faillissement of bijvoorbeeld een reorganisatie. Als dit het geval is, worden jouw persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derden onder voorbehoud van deze privacyverklaring.

De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:

 • onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • onze hostingpartij;
 • onze softwareontwikkelaars;
 • onze IT-dienstverleners;
 • onze betalingsdienstverlener;
 • ons feedback en communicatieplatform.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang jij daar toestemming voor geeft. Sommige informatie moeten wij langer bewaren vanwege een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld de bewaartermijnen uit belastingwetten. Je kan op elk moment jouw account verwijderen. Vanaf dat moment verzamelen wij geen nieuwe informatie meer en trek jij jouw toestemming in voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op dat moment niet langer.

Bepaalde informatie kan voor ons van groot belang zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld door middel van jouw persoonsgegevens onze bedrijfsvoering verbeteren of verbeterde testen aanbieden. Indien wij de gegevens van belangrijke waarde achten kunnen wij deze gegevens permanent bewaren. Wij anonimiseren dan al jouw persoonsgegevens, zodat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies en andere aanverwante technieken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij plaatsen deze cookies zelf of schakelen hier derden voor in.

Andere technieken die worden toegepast zijn bijvoorbeeld scripts. Dit is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op jouw apparatuur. Ook maken wij gebruik van webbeacons. Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van jou opgeslagen. Voor het gemak worden alle technieken hierna aangeduid als “cookies”.

Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

Derden

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website.

Google Analytics

Doel: Op onze website gebruiken wij Google Analytics cookies. Google helpt ons op die manier inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Zij verstrekken ons rapporten over het gebruik van de website en geven ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes.
Afkomst en bewaartermijn Namen Delen
Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 2 jaar bewaard. _gid, _gat, _ga Google deelt anonieme data met derden. Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van Google raadplegen.
Google is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

Cookies in- en uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
 • het laten corrigeren van fouten,
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens,
 • intrekken van toestemming, en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Duurzaam Netwerk Almelo
Bedrijvenstraat 123
1234 AA Almelo
secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl

Ook lid worden?

Lid worden van Duurzaam Netwerk Almelo? Gebruik de link hieronder om u aan te melden.

Contact

E-mail naar secretaris@duurzaamnetwerkalmelo.nl of bel naar 06 10 82 57 78.