Aanmelding MVO Doe-dag i.s.m. Stichting Present

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 12 december a.s. De bijeenkomst van 7 november ging wegens externe factoren niet door, dus hierbij dé kans om alsnog mee te doen!

De bijeenkomst staat geheel in het teken staat van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wordt een combinatie van informatie én de bijzondere praktijk!

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Urenco Nederland en Stichting Present starten met een introductie over ‘community work’ , de succesfactoren en hoe te implementeren lokaal voor jouw onderneming. Stichting Present inspireert en faciliteert al meerdere jaren bedrijven om lokaal maatschappelijk impact te maken. Het levert ondernemingen een positieve naamsbekendheid op, teambuilding onder werknemers en het biedt vaak een tastbare, concrete invulling voor MVO-beleid.

Na de presentatie gaan we vervolgens zelf ervaren hoe waardevol en tegelijkertijd hoe laagdrempelig het is om community work te doen.

Met een groep gaan we de bewoners (ouderen) van woon/zorgcentrum Trivium een gezellige avond bezorgen. Er komt een popkoor langs en de ouderen gaan genieten van een voorstelling. Wij bieden die avond extra handen om de ouderen van hun kamer naar de zaal te begeleidingen, koffie te schenken, maar ook het geven van aandacht en gezelligheid.

Kortom: met de handen in de klei, geen woorden maar daden, jullie omtoveren tot ervaringsdeskundigen, enfin: jullie gaan zelf ervaren hoe bijzonder het is om goed te doen, wat community work met jou doet en wat dit dus ook voor jouw onderneming en werknemers kan betekenen.

Doe je mee?  

Wanneer: 
Woensdag 12 december a.s. van 16:30 – ca 20:30 uur.

Programma:
16.30 uur – Ontvangst bij Het Torentje (Hedemanplein 3) met hapje en drankje
16.45 uur – Welkom / maatschappelijk betrokken ondernemen hoe en waarom? – door Ruth Dam van Stichting Present Almelo
17.30 uur – De ervaring en impact – door Laurens Pouwel van Urenco Nederland bv
18.15 uur – Vertrek naar het maatschappelijk project.
De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en vanavond gaan we dit ervaren.
20.30 uur – Einde programma

Meld je aan via deze link (aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 december a.s).
Het is ook mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij deelname ontvang je vervolgens inhoudelijk meer informatie over het programma en de adressen.

Het bestuur van DNA beveelt deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Het is bijzonder om op deze manier je in te zetten voor je stadsgenoot. Zelf hebben wij in samenwerking met Present Almelo nu drie keer een maatschappelijk project gedaan en zijn ervan overtuigd dat de werkwijze, de projecten, maar bovenal ervaring jou als ondernemer en bedrijf veel te bieden heeft. Het is een leuke en mooie kans om op deze manier met elkaar onze missie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen.

Meer algemene informatie over Present Almelo en de samenwerking met bedrijven, vind je hier: Present – partner voor maatschappelijk betrokken ondernemen 

Met vriendelijke groet,

Laurens Pouwel
Voorzitter

Erkend leerbedrijf

Al sinds jaar en dag mag PANalytical het predicaat ‘erkend leerbedrijf ‘voeren. Vele studenten uit diverse onderwijsinstellingen hebben bij PANalytical stage gelopen of zijn er afgestudeerd. Voor PANalytical een goede manier om beeld te krijgen van het toekomstige arbeidspotentieel. Maar PANalytical ziet het ook als haar verantwoordelijkheid er mede zorg voor te dragen dat de, met name technische, opleidingskwaliteit op niveau blijft: jonge mensen moeten de kans krijgen ‘het vak‘ te leren. Daar is ondersteuning, begeleiding en inzet voor nodig en die levert PANalytical graag. Zonder nieuwe vakspecialisten immers geen toekomst voor een bedrijf als PANalytical.

Daarnaast doet PANalytical actief mee aan projecten als ‘Week van de techniek’, ‘Toppers op Zondag’, ‘Jet-Net’ enz. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen het belang van techniek inzien, we hen kunnen laten zien dat techniek leuk is en we ons ook verantwoordelijk voelen voor de medewerker van de toekomst.

PANalytical steunt hongerproject Albron

Albron, de landelijke cateraar die binnen het Supply & Competence Center van PANalytical in Almelo de kantine runt, draagt MVO een warm hart toe. Acties zoals Heerlijk & Eerlijk Eten, Dag van de Duurzaamheid en Week van de Smaak, worden veelal gepromoot binnen PANalytical. Bij het laatste project, het steunen van The Hunger project op Wereldvoedseldag, werd aan de lunchgebruikers gevraagd 50 cent extra af te rekenen als donatie voor het goede doel. Het resultaat is door PANalytical vertwintigvoudigd voor het hongerproject. Natuurlijk lijkt dit een druppel op een gloeiende plaat, maar een aantal van dit soort initiatieven moet uiteindelijk toch het verschil gaan maken.

 

Kerstpakketten schenken

Sinds een paar jaar worden PANalytical medewerkers in de gelegenheid gesteld hun kerstpakket te schenken aan het boodschappenproject. Hierbij verdubbelt PANalytical het aantal gedoneerde pakketten. Jammer genoeg is de deelname nog niet zo heel groot, maar het initiatief is goed en PANalytical is zeker van plan hiermee door te gaan.

Schoonmaakkracht van het jaar

Regina Elbertsen Asito Schoonmaker van het jaar 2011

Regina Elbertsen is gekozen tot Asito Schoonmaker van het jaar 2011. Van alle 11.000 Asito medewerkers voldeed zij het beste aan alle criteria van de jury. Regina werkt voor Asito bij Brinck en de gemeente Zeewolde.

Regina heeft de wedstrijd gewonnen door een combinatie van factoren. Zij is een vakvrouw die het schoonmaakvak met grote kunde en trots uitvoert. Ze komt altijd goedgehumeurd op haar werk en zorgt daar voor een perfect schoon pand. Daarnaast denkt zij mee met de klant en is ze nooit te beroerd om iets extra te doen.

De A-factor
Uit alle 11.000 Asito medewerkers zijn 49 medewerkers genomineerd voor de wedstrijd. Vijftien van hen bereikten de halve finale, waar zij werden getest op theoretische en praktische schoonmaakvaardigheden. Hiernaast werd de ‘A-factor’ getest, de aanwezigheid van het Asito-gevoel bij de kandidaten en de manier waarop zij dit uitten. Vijf finalisten streden daarna om de titel ‘Schoonmaakkracht 2011’. Alle vijf de kandidaten werden geroemd door collega’s, leidinggevenden en opdrachtgevers voor hun vakkennis, betrouwbaarheid en persoonlijkheid. Uiteindelijk is Regina er met de titel vandoor gegaan.

Golden Service Awards
De wedstrijd Asito Schoonmaker van het Jaar 2011 is Asito’s interne voorronde voor de Golden Service Awards die begin volgend jaar uitgereikt worden.

Asito budgetcoach

Asito gaat samenwerking aan met Budgetcoach

Na een succesvolle pilot hebben Asito en Budgetcoach een overeenkomst getekend om medewerkers van Asito landelijk te ondersteunen bij financiële vraagstukken. Asito wil hiermee medewerkers die de financiën niet rond krijgen helpen weer financieel gezond te worden.

Budgetcoach zal Asito medewerkers met financiële problemen adviseren om deze op te lossen. Onderdelen hiervan kunnen zijn het adviseren bij het sluitend maken van het huishoudbudget. Jacco Brouwer van Budgetcoach: ‘In de pilot hebben we bij een aantal medewerkers die financiële hulp nodig hadden duizenden euro’s bespaard en hen uit de problemen geholpen. Begrijpelijk dat het enthousiasme groot is.’

Asito betaalt de helft van de kosten van de budgetcoach. Anton Witte, directeur HRM: ‘Als we signalen ontvangen dat een medewerkers financiële hulp nodig heeft, willen we deze professioneel kunnen helpen. Vandaar deze overeenkomst met Budgetcoach. We willen de drempel laag houden voor onze medewerkers die de hulp van de Budgetcoach inroepen. Daarom hebben we in het contract een scherp tarief afgesproken. Asito betaalt daar ook nog eens de helft van. Op deze manier is het voor onze medewerkers echt de moeite waard om hulp in te roepen wanneer dat nodig is.’

Vermindering CO2 uitstoot

De Rabobank Noord Twente neemt Windkracht 220 af, als alternatief voor elektriciteit, evenals Groen Gas. De bank heeft zich geconformeerd aan de landelijke doelstelling om 20% CO2-reductie per FTE te realiseren in 2013. Door middel van een CO2-footprint wordt hierop gestuurd.

Veiligheid boven alles

Bij alle werkzaamheden van URENCO ligt de nadruk op veilig en milieuvriendelijk werken. Alle systemen die in de verrijkingsfabrieken met uranium in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige componenten en materialen. Veiligheid is één van de vijf kernwaarden. Veilig werken wordt gestimuleerd door een donatie voor een goed doel voor elke periode van 150 dagen zonder ongeval met verzuim tot gevolg op het terrein. URENCO medewerkers dragen goede doelen voor die hiervoor in aanmerking komen. Zo zijn de laatste jaren cheques uitgekeerd aan Stichting ALS, De Driehoek Almelo en De Twentse Wensambulance.

Nationaal Integratie Diner

Asito organiseert eerste multiculturele ‘social media’ diner


Een Surinaamse maaltijd ‘liken’ op Facebook of via Twitter het recept voor een Spaanse tortilla delen. Op donderdag 13 oktober is het mogelijk voor de deelnemers van het allereerste Nationaal Integratiediner. Op meer dan 75 plaatsen door heel Nederland maken deelnemers door middel van een avondmaaltijd kennis met elkaars culturen. De koppeling met social media is bedoeld om de verbindende kracht van het evenement niet te beperken tot de locatie waar het diner wordt gehouden.

Het doel van het Nationaal Integratie Diner is om te leren van verschillende culturen en te zorgen voor onderling begrip. “Bij Asito werken bijna 10.000 mensen met meer dan 90 nationaliteiten”, vertelt directielid Ron Steenkuijl. “Dit levert een enorme culturele rijkdom op, maar soms ook misverstanden tussen culturen. Het Nationaal Integratie Diner is bedoeld om mensen met elkaar kennis te laten maken buiten het werk. Eten en koken speelt in elke cultuur een belangrijke rol, vandaar dit thema.”

Nu nog zijn de deelnemers werkzaam bij Asito zelf, maar de schoonmaakorganisatie wil voor volgend jaar ook andere partijen betrekken. “We zijn dit als een heel mooie generale repetitie. Maar aangezien dit onderwerp ook bij andere grote organisaties speelt, zit een uitbreiding van het concept er wel in. We krijgen nu al van onze klanten buitengewoon goede reacties.”

Deelnemers

Inmiddels zijn er 75 dinergroepen in het hele land, die deelnemen aan het Nationaal Integratie Diner. Daarnaast zijn klanten van Asito eveneens bereid gevonden om hun steentje bij te dragen. Objectleidster Brenda Brand van Asito: “ Ik ben werkzaam voor Asito bij Van der Valk in Ridderkerk en geef hier leiding aan mensen met maar liefst 14 verschillende nationaliteiten. Dat levert soms hilarische situaties op. Hotel Van der Valk was ook direct enthousiast over het diner en heeft ons meteen de gelegenheid gegeven om het koken en diner gewoon te laten plaatsvinden in het hotel.”

Social Media

Deelnemers aan het Nationaal Integratie Diner worden, naast koken en ervaringen uitwisselen, uitgedaagd om hun ervaringen te delen via social media. Zo kunnen zij de verschillende gerechten en recepten delen via de Facebookpagina van het Nationaal Integratiediner. Daarnaast kunnen ervaringen gedeeld worden op Twitter onder de hashtag ‘#NID’. Steenkuijl: “Deelnemers kunnen vertellen wat hen opvalt. Uiteraard kunnen dit smakelijke gerechten zijn, maar ook bijzondere tafelmanieren van andere culturen kunnen genoemd worden. Door dit te delen, leren ook hun vrienden en kennissen over de eetgewoonten van andere culturen. Bovendien kunnen we met social media de buitenwereld betrekken.” De reacties en kookkunsten van de deelnemers worden ook verwerkt in een receptenboek dat achteraf wordt samengesteld.

Nationaal integratie Diner

Het Nationaal Integratie Diner bestaat uit kleinschalige diners waarbij één van de deelnemers een maaltijd kookt vanuit de eigen cultuur. Het gespreksthema tijdens het diner is de rol van eten en koken in de verschillende culturen. Een informele en herkenbare kennismaking moet ervoor zorgen dat mensen op een leuke manier elkaars cultuur en gewoonten leren begrijpen. Landelijk startpunt van het Nationaal Integratie Diner is het Van der Valk hotel in Ridderkerk.

www.nationaalintegratiediner.com


Energiebesparing

Met betrekking tot energiebesparing zijn diverse projecten de afgelopen periode binnen URENCO uitgevoerd. Energiezuinige bewegingssensoren en energiezuinige long-life armaturen zorgen voor besparingen. Noodverlichting is uitgevoerd in LED-verlichting. Verlichting in de productiehallen en de terreinverlichting is geoptimaliseerd en de verlichting op het parkeerterrein is teruggebracht naar minder Watt per lichtpunt, hetgeen een energiebesparing opleverde van 85% en tevens een besparing op het onderhoud.