Aanmelding MVO Doe-dag i.s.m. Stichting Present

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 12 december a.s. De bijeenkomst van 7 november ging wegens externe factoren niet door, dus hierbij dé kans om alsnog mee te doen!

De bijeenkomst staat geheel in het teken staat van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en wordt een combinatie van informatie én de bijzondere praktijk!

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Urenco Nederland en Stichting Present starten met een introductie over ‘community work’ , de succesfactoren en hoe te implementeren lokaal voor jouw onderneming. Stichting Present inspireert en faciliteert al meerdere jaren bedrijven om lokaal maatschappelijk impact te maken. Het levert ondernemingen een positieve naamsbekendheid op, teambuilding onder werknemers en het biedt vaak een tastbare, concrete invulling voor MVO-beleid.

Na de presentatie gaan we vervolgens zelf ervaren hoe waardevol en tegelijkertijd hoe laagdrempelig het is om community work te doen.

Met een groep gaan we de bewoners (ouderen) van woon/zorgcentrum Trivium een gezellige avond bezorgen. Er komt een popkoor langs en de ouderen gaan genieten van een voorstelling. Wij bieden die avond extra handen om de ouderen van hun kamer naar de zaal te begeleidingen, koffie te schenken, maar ook het geven van aandacht en gezelligheid.

Kortom: met de handen in de klei, geen woorden maar daden, jullie omtoveren tot ervaringsdeskundigen, enfin: jullie gaan zelf ervaren hoe bijzonder het is om goed te doen, wat community work met jou doet en wat dit dus ook voor jouw onderneming en werknemers kan betekenen.

Doe je mee?  

Wanneer: 
Woensdag 12 december a.s. van 16:30 – ca 20:30 uur.

Programma:
16.30 uur – Ontvangst bij Het Torentje (Hedemanplein 3) met hapje en drankje
16.45 uur – Welkom / maatschappelijk betrokken ondernemen hoe en waarom? – door Ruth Dam van Stichting Present Almelo
17.30 uur – De ervaring en impact – door Laurens Pouwel van Urenco Nederland bv
18.15 uur – Vertrek naar het maatschappelijk project.
De cijfers liegen er niet om. Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een paar keer in de maand een sociaal contact (onderzoek TNS/NIPO). Door om te zien naar deze ouderen, een gezellige activiteit te brengen kun je direct verschil maken in hun leven. Stichting Present organiseert dit soort projecten en vanavond gaan we dit ervaren.
20.30 uur – Einde programma

Meld je aan via deze link (aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 december a.s).
Het is ook mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij deelname ontvang je vervolgens inhoudelijk meer informatie over het programma en de adressen.

Het bestuur van DNA beveelt deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Het is bijzonder om op deze manier je in te zetten voor je stadsgenoot. Zelf hebben wij in samenwerking met Present Almelo nu drie keer een maatschappelijk project gedaan en zijn ervan overtuigd dat de werkwijze, de projecten, maar bovenal ervaring jou als ondernemer en bedrijf veel te bieden heeft. Het is een leuke en mooie kans om op deze manier met elkaar onze missie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen.

Meer algemene informatie over Present Almelo en de samenwerking met bedrijven, vind je hier: Present – partner voor maatschappelijk betrokken ondernemen 

Met vriendelijke groet,

Laurens Pouwel
Voorzitter

Dag van de Duurzaamheid

dag-van-de-duurzaamheid

 

Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Op donderdag 10 oktober zullen er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden! Na het succes van de vier voorgaande edities nodigt Urgenda zowel particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden uit een duurzame activiteit te organiseren en aan te haken.

Wat is het doel van de Dag van de Duurzaamheid:

1. Op de Dag van de Duurzaamheid, laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn, op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken.

2. Op de Dag van de Duurzaamheid,  de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandeduurzaamheid.nl

Erkend leerbedrijf

Al sinds jaar en dag mag PANalytical het predicaat ‘erkend leerbedrijf ‘voeren. Vele studenten uit diverse onderwijsinstellingen hebben bij PANalytical stage gelopen of zijn er afgestudeerd. Voor PANalytical een goede manier om beeld te krijgen van het toekomstige arbeidspotentieel. Maar PANalytical ziet het ook als haar verantwoordelijkheid er mede zorg voor te dragen dat de, met name technische, opleidingskwaliteit op niveau blijft: jonge mensen moeten de kans krijgen ‘het vak‘ te leren. Daar is ondersteuning, begeleiding en inzet voor nodig en die levert PANalytical graag. Zonder nieuwe vakspecialisten immers geen toekomst voor een bedrijf als PANalytical.

Daarnaast doet PANalytical actief mee aan projecten als ‘Week van de techniek’, ‘Toppers op Zondag’, ‘Jet-Net’ enz. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen het belang van techniek inzien, we hen kunnen laten zien dat techniek leuk is en we ons ook verantwoordelijk voelen voor de medewerker van de toekomst.

PANalytical steunt hongerproject Albron

Albron, de landelijke cateraar die binnen het Supply & Competence Center van PANalytical in Almelo de kantine runt, draagt MVO een warm hart toe. Acties zoals Heerlijk & Eerlijk Eten, Dag van de Duurzaamheid en Week van de Smaak, worden veelal gepromoot binnen PANalytical. Bij het laatste project, het steunen van The Hunger project op Wereldvoedseldag, werd aan de lunchgebruikers gevraagd 50 cent extra af te rekenen als donatie voor het goede doel. Het resultaat is door PANalytical vertwintigvoudigd voor het hongerproject. Natuurlijk lijkt dit een druppel op een gloeiende plaat, maar een aantal van dit soort initiatieven moet uiteindelijk toch het verschil gaan maken.

 

Kerstpakketten schenken

Sinds een paar jaar worden PANalytical medewerkers in de gelegenheid gesteld hun kerstpakket te schenken aan het boodschappenproject. Hierbij verdubbelt PANalytical het aantal gedoneerde pakketten. Jammer genoeg is de deelname nog niet zo heel groot, maar het initiatief is goed en PANalytical is zeker van plan hiermee door te gaan.

Rabobank jongerenraad

Al enkele jaren beschikt de Rabobank Noord Twente over een Jongerenraad, die bestaat uit 18 jongeren, in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar, afkomstig uit het gehele werkgebied van de bank. Enerzijds is de Jongerenraad een belangrijk klankbord voor de bank, anderzijds initieert zij diverse activiteiten. Zo heeft de Jongerenraad speciale geldlessen voor het VMBO-onderwijs ontwikkeld, en ook daadwerkelijk verzorgd, en heeft zij recent de aanzet gegeven tot het organiseren van zogenaamde “startersavonden” voor jonge potentiële huizenkopers.

Rabobank ledenraad

De Rabobank Noord Twente beschikt over een Ledenraad, die beschikt over statutaire bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarcijfers. Deze Ledenraad bestaat uit 42 leden en is een afspiegeling van onze leden in het werkgebied. De Ledenraad is een belangrijk klankbord, die vier keer per jaar met de directie van gedachten wisselt over beleidszaken en de verdere optimalisering van de dienstverlening.

De Ledenraad is een uiterst effectief instrument om de dialoog met de leden/klanten aan te gaan.

Vrijwilligersdag

De Rabobank Noord Twente heeft sedert de fusie in 2009 onlangs voor het eerst een Vrijwilligersdag georganiseerd. Zo’n 170 medewerkers hebben op vrijdag 16 september de handen uit de mouwen gestoken bij allerlei zorginstellingen, zorgboerderijen, hulpverlenende instanties en in het bos. De bankkantoren waren deze dag gesloten, maar voor dringende gevallen was er uiteraard telefonisch contact met de bank mogelijk.

Rabobank projectenfonds

Jaarlijks wordt vanuit de nettowinst een substantieel bedrag gedoneerd aan het Projectenfonds van de Rabobank Noord Twente. Elk jaar is een bedrag van € 150.000,- beschikbaar voor verenigingen en instellingen die een project gaan opstarten. Er is een reglement beschikbaar met spelregels en de aanvragen worden beoordeeld door een Selectiecommissie, waarin onder meer zes leden uit de Ledenraad zitting hebben.

Sponsoring

URENCO hecht waarde aan een duurzame relatie met haar omgeving. URENCO sponsort dan ook vele initiatieven in en rond Almelo op het gebied van sport, cultuur, milieu en onderwijs. Dat doen we sinds onze oprichting. Maar de laatste jaren wel steeds nadrukkelijker. Wij sponsoren jeugdteams van bijvoorbeeld basketbal- voetbal- en korfbalclubs, leveren een bijdrage aan diverse koren en muziekverenigingen. Het sponsorbudget is in 2011 met 25% verhoogd ten opzichte van 2010.