Inspirerende cases

DNA verzamelt zakelijke cases over duurzaam ondernemen. Om elkaar te stimuleren en te activeren. Maar ook om elkaar te prikkelen en inspireren. Lees ze hier en plaats je reactie!
Zelf een case insturen? Dat kan hier.

Cases
 • Rabobank jongerenraad

  Al enkele jaren beschikt de Rabobank Noord Twente over een Jongerenraad, die bestaat uit 18 jongeren, in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar, afkomstig uit het gehele werkgebied van de bank. Enerzijds is de Jongerenraad een belangrijk klankbord … Lees meer

 • Afvaloptimalisatieplan

  URENCO heeft een afval optimalisatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. In samen- werking met de afvalinzamelaar streven we naar een optimale afvalverwijdering. Dit betekent een kostenreducerende, milieuverantwoorde en hoogwaardige afval- verwijdering. Met als resultaat milieu integere uitvoering, preventie van afvalstoffen en integrale … Lees meer

 • Dag van de Duurzaamheid

    Ook in 2013 neemt Urgenda het initiatief voor de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Wij als Duurzaam Netwerk Almelo steunen dit initiatief. Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en … Lees meer

 • Veiligheid boven alles

  Bij alle werkzaamheden van URENCO ligt de nadruk op veilig en milieuvriendelijk werken. Alle systemen die in de verrijkingsfabrieken met uranium in contact komen, zijn gemaakt van hoogwaardige componenten en materialen. Veiligheid is één van de vijf kernwaarden. Veilig werken … Lees meer

 • Advies in energiebesparing

  Sinds 2009 zijn in Almelo energieteams actief met het energiebesparingproject. De energiebesparingadviseurs van het energieteam leggen huisbezoeken af om bewoners met een laag inkomen bewust te maken van het huidige energieverbruik en haalbare besparingen. Bewoners ontvangen een tas met energiebesparende … Lees meer